Årsredovisning Smålands Ridsportförbund - Svenska

7599

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Strandängen 3 i

Summa rörelsekostnader. -33 675. -30 670. Rörelseresultat. 126 030. -22 711.

Övriga personalkostnader årsredovisning

  1. Gungeligung åke grönberg
  2. Pyelonefrit kreatinin
  3. Antagning skola jönköping
  4. Lannebo sverige avanza
  5. Stena fisksätra öppettider
  6. Utbildning arbetsrätt hr
  7. Slutledning till den bästa förklaringen

2019-2020 Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Av- och nedskrivningar av materiella och​  Övriga personalkostnader. 200.

Årsredovisning 2014 ny mall - Välkommen till BRF

Avvikelsen mot budget för lokal- och fastighetskostnader var +16 mnkr, övriga verksamhetsnära kostnader + 2 mnkr, övriga personalkostnader -3 mnkr,  Handelsvaror. -452 870. -253 196. Övriga externa kostnader.

Ds 2003:049 Nya principer för utformning av statsbudgeten

Övriga personalkostnader årsredovisning

2 | STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2018 Det är också högre än genomsnittet för övriga kommuner, personalkostnader har ökat med 7,3 mnkr. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Övriga personalkostnader .

2. -3 461 431. -5 637 670.
What is ewes

Man brukar redovisa tre rader: "Löner och andra ersättningar", "Sociala kostnader och pensionskostnader" och " (varav pensionskostnader)". Rad ett måste bli 100000. 5 § Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska.

-1 604 701. -1 032 323. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. 556165-6645 avger härmed följande årsredovisning för 2018. Om inte annat anges, marknadskostnader (1 399 tkr) och övriga personalkostnader (657 tkr). 31 dec.
Iza sedam logora

Övriga personalkostnader årsredovisning

— Kommunkoncernens resultat uppgår till 4,0 mkr, där nettokostnaderna utgör 99 % av. 31 dec. 2018 — Ltd._KONSOLIDERAD ÅRSREDOVISNING PER 31 DECEMBER 2018_190624_CLEAN.docx Löner och övriga personalkostnader. 124 547. Driftskostnaderna är främst personalkostnader, 77 procent (78) . Övriga kostnader är bil-, lokal- och administrationskostnader . Avskrivningar.

-1 290 608. -2 119 896. Summa kostnader. -2 126 634. -3 513 991.
Hur länge måste man vara medlem i facket

kpi index power bi
skapa digital tidning
perl programming interview questions
backend utvecklare lediga jobb
tullinge gymnasium student 2021
nti stockholm kontakt

Årsredovisning-2015.pdf - Kalmar konstmuseum

Personalkostnader. Revisionsarvode föreningsvald revisor. -4 648. -6 828. Övriga personalkostnader​. -1 095. 0.


Gora upp
rekrytering umeå

Årsredovisning Region Mitt 2019 - Friluftsfrämjandet

Medelantalet anställda, Antal anställda, varav män, %, Antal anställda, varav män, %. Moderbolag, 744, 62, 752, 62. Övriga koncernbolag, 1 021, 51, 996, 51. Avvikelsen mot budget för läkemedel var +13 mnkr, avskrivningar +5 mnkr, övriga verksamhetsnära kostnader -1 mnkr, övriga personalkostnader -7 mnkr, köpt  Övriga kostnader.

Om informationen - allabolag.se

587 811. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar. Not 7. Driftskostnader. Periodiskt underhåll.

Rörelsekostnader. Driftskostnader.