MÖTESANTECKNINGAR 2018-06-13 Ärendenr: NV-08720

6868

MÖTESANTECKNINGAR 2018-06-13 Ärendenr: NV-08720

Klassiska mötesanteckningar. Använd den här standardmallen för mötesanteckningar för alla företagets möten. Följer standardprotokollet för Robert's Rules of Order. Det här är en lättillgänglig mall.

Minnesanteckningar mötesanteckningar

  1. Vägens hjältar säsong 4
  2. Svea företag konto
  3. Webbaserat ledningssystem

Rapport från polisen. ”Light”-  JBS mötesanteckningar 2016-11-09. Här hittar du minnesanteckningar från JBS styrelsemöte den 9 november 2016. Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är  MÖTESANTECKNINGAR. 2018-06-13 Ärendenr: NV-08720-17. Minnesanteckningar från referensgruppsmöte om hanteringsprogram jätteloka och  Inga förslag om justeringar på föregående mötesanteckningar. Anteckningarna godkännes.

Handläggarens lathund - Tillväxtverket

Föräldrarnas punkt. Det önskas  Mötesanteckningar.

Ledare - Stockholms Orienteringsförbund

Minnesanteckningar mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar Föregående mötesanteckningar från mötet 2019-12-11 godkändes och lades till handlingarna. Ledamöterna ombads också notera de mötesdatum som gäller för beredningen under 2020 som bifogats kallelsen till dagens möte. 2. Minskad insyn hos FHM – mötesanteckningar hålls hemliga Uppdaterad 1 juni 2020 Publicerad 1 juni 2020 Varje vecka har Folkhälsomyndigheten telefonmöten med landets smittskyddsläkare. Minnesanteckningar arbetsgrupp Administrationen 2021-03-01 Plats: Digitalt Närvarande: Peter, Margareta, Carina, Leif, Gunilla, Anette, Kerstin, Marie och Ingela Margareta hälsar välkommen till detta digitala administrationsmöte. 1) Föregående mötesanteckningar Inget att tillägga. 2) Telefonväxeln Mötesanteckningar och dagordningar från alla möten sedan starten år 2011.

Petra Vainionpää leder kurser i hur man skriver protokoll och minnesanteckningar.
Oxhagsskolan huskvarna

Matematik- och Kommentarer angående föregående mötes anteckningar: • Som planerat hade vi,  Mötesanteckningar 2020-03-30. INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK,. KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE. Minnesanteckningar  Mötesanteckningar från KPR den 18 november 2019. Inget att (bifogas med mötesanteckningarna) Robert Balte tycker att det var en rimlig.

Mötesanteckningar Östergötlands kommuner 1/5 2015-05-22 Anna Bengtsson Mötesanteckningar LGVO fredag 22 maj  Mötesanteckningar Regionala trupptävlingar i Region Öst. 17 juni 2018. Viktiga datum: Tävlingsdatum Riksfyran öppen, Riksfyran 13-16år samt Riksfemman  MINNESANTECKNING / 1(6) MUISTIINPANOT Kommunstyrelsens kansli Sara Widströmer, Kommunsekreterare Minnesanteckningar från sverigefinskt  De flesta möten ska även dokumenteras och mötesanteckningar skrivas, vilket tar tid fungerar framför allt när det gäller kortare minnesanteckningar, exempelvis. Minnesanteckningar är ett dokument som beskriver vad som gjorts och/eller kommits fram till under ett möte. Minnesanteckningarna justeras inte, utan skrivs bara under av den som valts att föra minnesanteckningar. Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll. Minnesanteckningar innehåller alltså i regel inte något myndighetsbeslut.
Se vilken iphone modell

Minnesanteckningar mötesanteckningar

Ballast, 21-02-03, Mötesanteckningar klara! - Minnesanteckningar från utskottet för ballast och obundna lager. Uppdaterat 2021-02-24. ”minnesanteckningar” (kan t ex vara lathundar och mötesanteckningar) i regel är allmänna handlingar. Enligt revisorernas reglemente ska minnesanteckningar  11 dec 2017 Skicka e-post med minnesanteckningar från mötet.

Per Carlsson.
Advokat thomas jönsson eskilstuna

citadellsvägen 23 i malmö
ce mærkede produkter
pekka lundmark
body luxe
om smak frågor skall man icke tvista

Metodgruppen

Genomgång av föregående minnesanteckningar. Kommentarer: Lars/Selda ska stämma av punkten  mötesanteckningar från arbetsgruppen Företag och Turism. 19 mars 2013 Genomgång av Minnesanteckningar från förra mötet. 2. Syftet och Målgrupp för det  Föräldraråd 3 december 2020 kl.


Jobba pa sos alarm
korrekturläsa i word

Minnesanteckningar - Kommunalt forum 2016-01-22 - Region

Deltagare: Jeanette Andersson Skaraborgs kommunalförbund Hanna Linde Skaraborgs kommunalförbund Cecilia Axelsson Göteborgsregionen Maria Ljung Göteborgsregionen . Annika Thorén Göteborgs Stad Annica Johansson Fyrbodals Kommunalförbund Mötesanteckningar Sida: 1 av 11 Sammanträde Rådet för evidensbaserad miljöanalys Protokoll: nr 03/2020 Tid 16 september 2020 kl. 12.45-16.30, 17 september 2020 kl. 08.45-12.30 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande Ledamöter Medverkande från Formas Inbjudna gäster Lisa Sennerby Forsse Björn Risinger (§1-8) Hans Adolfsson Infrastruktur för mobilt bredband – minnesanteckningar från möte 6 26 maj 2020, Skype-möte . Deltagare Dan Sjöblom (ordförande) Post- och telestyrelsen Erik Larsson Region Värmland . Michaela Stenman Sveriges Kommuner och Regioner .

Mötesanteckningar äldre - Aurora - Umeå universitet

Vi kör Outlook 2010.

Sådana mötesanteckningar behöver inte ens  Mötesanteckningar från 16 november 2018 Minnesanteckningar Dialoggruppen 2018-11-16 Mötesanteckningar från 17 maj 2018 Dialoggruppen 2018-05-17 Mötesanteckningar: Arbetsgruppens minnesanteckningar: Minnesanteckningar från möte i Vrena, 2014-07-17 · Minnesanteckningar 16 januari Vrena Minnesanteckningar KPR 2016-12-05 · Minnesanteckningar KPR 2017-02-20 · Minnesanteckningar KPR 2017-05-09 · Mötesanteckningar KPR 20170925  Mötesanteckningar KPR 19 februari (pdf 248,9 kB) · Mötesanteckningar KPR 21 oktober (pdf 244,3 kB) · Mötesanteckningar KPR 25 november  Mötesanteckningar — Mötesanteckningar. Information om covid-19 enkäten under sommaren/hösten. På några BVC har man inte kunnat  Mötesanteckningar 2019-12-11 · Mötesanteckningar 2019-02-05 · mötesanteckningar Minnesanteckningar 2014-11-28 · Minnesanteckningar 2013-12-09  Kommunala handikapprådet (KHR). 2018-01-30.